Ασφαλίσεις Σκαφών

Στην Ελλάδα, η ασφάλιση του σκάφους αναψυχής ή επαγγελματικής χρήσης είναι υποχρεωτική (Νόμος 2743/99) για όλα τα σκάφη με ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων καθώς και τα ταχύπλοα και τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης ανεξαρτήτως μήκους.

Η ασφάλιση πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τους εξής κινδύνους:
- Σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων
- Υλικές ζημιές τρίτων
- Θαλάσσια ρύπανση
Το κόστος ασφάλισης είναι ανάλογο του είδους του σκάφους ( αναψυχής , επαγγελματικής χρήσης , ιστιοφόρο , φουσκωτό, jetski κ.τ.λ. ), του μήκους, της διάρκειας παροπλισμού του και της ιπποδύναμης της μηχανής.

Επίσης μπορεί να καλυφθεί και η ασφάλιση Ιδίων ζημιών που παρέχει κάλυψη για:
Θαλάσσιους κινδύνους (βύθιση , προσάραξη κλπ.)
- Πυρκαγιά
- Εκβολή ( απόρριψη αντικειμένων )
- Πειρατεία
- Πρόσκρουση στον εξοπλισμό ή στις εγκαταστάσεις της αποβάθρας η του λιμανιού
- Σεισμό έκρηξη ή κεραυνό
- Κλοπή του σκάφους η του εξοπλισμού του κατόπιν διαρρήξεως
- Κακόβουλες ενέργειες
- Δαπάνες διάσωσης ανέλκυσης η μετακίνησης του σκάφους σε λόγω ατυχήματος

Ασφαλίσεις Σκαφών