Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Προσωπικής και Επαγγελματικής

Αστική ευθύνη κατά τον νόμο είναι η υποχρέωση μας να αποζημιώσουμε κάθε τρίτο που με πράξη ή παράλειψή μας, από αμέλεια, του προκαλέσαμε σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά έμμεσα ή άμεσα. Η ζημία κατά της ζωής, της υγείας, και της περιουσίας των άλλων επιφέρει ευθύνες και υποχρέωση αποκατάστασης της βλάβης.

Από όλα τα παραπάνω μπορεί να εξασφαλιστεί κανείς ως εξής:
- σαν ιδιώτης αν κάποιος υποστεί ζημιά από πράξεις η παραλείψεις του ίδιου , της συζύγου, των παιδιών του , η ακόμα και των κατοικίδιων του
- σαν επαγγελματίας αν από κάποια παράλειψη κατά την τέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας π.χ γιατρός , χειρουργός , δικηγόρος , φαρμακοποιός κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε μας στο 210 968 9623 ή Ζητήστε μας Προσφορά

Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Προσωπικής και Επαγγελματικής