Ασφαλίσεις 'Εργων

Πρόκειται για την κάλυψη διαφόρων Τεχνικών Έργων όπως π.χ
- Ανεγέρσεις και Αποπερατώσεις Οικοδομών (για ιδιώτες)
- Κατασκευές Δημοσίων Εργων (για εργολάβους , μηχανικούς)

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε μας στο 210 968 9623 ή Ζητήστε μας Προσφορά

Ασφαλίσεις 'Εργων